Rudi Mikal Christensen

Advokatfirmaet Finn AS
Advokat
Bevilling siden 2005
Telefon: 99 29 40 00
Mobil: 95 41 20 25
Fax: 77 06 27 28

Besøksadresse:
Hans Egedesgate 19

Postadresse:
Postboks 265
9483 HARSTAD

Språkkunnskap

Dansk, Engelsk, Svensk

Landkunnskap

Canada, Danmark, Nederland, Spania, Storbritannia, Sverige, USA

Tilleggsopplysninger:

Omfattende erfaring med kjøp og salg av virksomheter, samt gjennomføring av fisjons- og fusjonsprosesser. Også betydelige erfaringer i internasjonale transaksjoner og forretningsforhold. Sertifisert voldgiftsdommer fra Danske advokater. Erfaring fra flere omfattende prosesser for ordinære domstoler og voldgiftsrett, samt straffesaker om økonomisk kriminalitet.