Annichen Eleonora Rye-Holmboe

Advokat Rye-Holmboe AS
Advokat

Besøksadresse:
Grønnegata 32
9008 TROMSØ

Postadresse:
Grønnegata 32
9008 TROMSØ

Språkkunnskap

Engelsk

Tilleggsopplysninger:

Mitt spesialfelt er strafferett.

Jeg er fast forsvarer i Nord-Troms og Senja tingrett og Hålogaland lagmannsrett. Jeg har tidligere vært fast bistandsadvokat for de samme domstoler.
Min tidligere yrkeserfaring er fra 10 år i påtalemyndigheten, og jeg har lang erfaring med straffesaker.

Jeg tilbyr videre noe bistand i barnefordelingssaker og innen barnevern.

Jeg tilbyr og noe bistand innen familierett for øvrig.