Bevilling siden 2014
Telefon: 77 67 99 99
Mobil: 90 62 06 65
Fax: 77 67 99 98

Besøksadresse:
Storgata 124
9008 TROMSØ

Postadresse:
Postboks 1151
9261 TROMSØ

Språkkunnskap

Engelsk