Bevilling siden 1980
Telefon: 77 69 39 10
Mobil: 90 64 27 09
Fax: 77 69 39 11

Besøksadresse:
Storgata 25, 6.etasje
9008 TROMSØ

Postadresse:
Boks 1037
9260 TROMSØ

Språkkunnskap

Engelsk

Tilleggsopplysninger:

Har arbeidet mye med avtalerett, arverett og personskadeerstatning, særlig pasient-, yrkes- og trafikkskader, og en del som forsvarer og bistandsadvokat. Har bl.a. vært dommerfullmektig, pasientombud og lagdommer, og ansatt i Kommunaldepartementet. Godkjent som advokatmekler i 2000. Fra 2005 til 2012 medlem av Rettssikkerhetsutvalget i DNA. Konsesjon fra UDI fra 2005 for å bistå asylsøkere som er mindreårige eller har fått avslag på asylsøknad.