Advokat
Telefon: 77 75 12 00
Mobil: 97 51 21 23
Fax: 77 75 12 01

Besøksadresse:
Roald Amundsens plass 1
9008 TROMSØ

Postadresse:
Roald Amundsens plass 1
9008 TROMSØ

Språkkunnskap

Dansk, Engelsk, Svensk

Landkunnskap

Danmark, Spania, Sverige