Bevilling siden 1997
Telefon: 77 66 11 40
Mobil: 95 10 64 40
Fax: 77 66 11 41

Besøksadresse:
Storgata 118
9008 TROMSØ

Postadresse:
Postboks 670
9257 TROMSØ

Språkkunnskap

Dansk, Engelsk, Svensk

Tilleggsopplysninger:

Advokatfirmaet driver alminnelig juridisk praksis, med hovedvekt på selskapsrettslige problemstillinger, sjø- og fiskerirett, fast eiendom og entreprise, insolvensrett herunder gjeldsforhandlinger og konkursrett, kontraktsrett, arv og dødsboskifte, ektefelleskifte og tvangsfullbyrdelse.