Thor Hager Thorkildsen

Advokatene Rekve, Pleym & Co
Bevilling siden 1999
Telefon: 77 75 12 00
Mobil: 48 04 81 84
Fax: 77 75 12 01

Besøksadresse:
Grønnegt. 76

Postadresse:
Postboks 520
9255 TROMSØ

Språkkunnskap

Engelsk

Tilleggsopplysninger:

Advokat Thorkildsen jobber hovedsakelig med fast eiendoms rettsforhold, herunder avhendingssaker, ekspropriasjonsrett, odelsrett, sameietvister og jordskifte - grensegang, samt bygg- og entrepriserett, arverett, skatterett og arbeidsrett.