Telefon: 73606075
Mobil: 90 74 93 00
Fax: 94770055

Besøksadresse:
Melhusveien 505
7224 MELHUS

Postadresse:
Melhusveien 505
7224 MELHUS

Tilleggsopplysninger:

Advokaten arbeider hovedsakelig med barnevern- og barnefordelingssaker og har en særskilt kompetanse på området.
I tillegg har advokaten bevilling for eiendomsoverdragelser og bistår i saken om som omhandler fast eiendom.