Bevilling siden 2022
Telefon: 73 80 22 80
Mobil: 99 43 37 25
Fax: 73 80 22 81

Besøksadresse:
Ferjemannsveien 10
7014 TRONDHEIM

Postadresse:
Postboks 8809 Nedre Elvehavn
7481 TRONDHEIM