Advokat
Bevilling siden 2008
Telefon: 73 50 19 80
Mobil: 95 81 84 16
Fax: 73 50 19 81

Besøksadresse:
Kjøpmannsgata 52

Postadresse:
Postboks 2022
7410 TRONDHEIM

Språkkunnskap

Dansk, Engelsk, Svensk

Landkunnskap

Danmark

Tilleggsopplysninger:

Særlig kompetanse: Plan- og bygningsrett, verneområder, kulturminner.