Susanne Danielsen

Advokatfirmaet Melø AS
Bevilling siden 2019

Besøksadresse:
Havnegata 9
7010 TRONDHEIM

Tilleggsopplysninger:

Susanne Danielsen jobber primært med tvisteløsning/prosedyre og rådgivning innen arbeidsrett.