Anne-Lotte Gulbrandsen

Advokat Anne Lotte Gulbrandsen
Advokat
Telefon: 92 03 28 09
Mobil: 92 03 28 09
Fax: 33 33 29 05

Postadresse:
Postboks 17 Lofts-Eik
3109 TØNSBERG

Språkkunnskap

Engelsk

Tilleggsopplysninger:

Adv. Gulbrandsen har lang erfaring i arbeid med personskadesaker og forsikringsspørsmål. Bistand gis ved krav på erstatning ved arbeidsulykker, ulike yrkessykdommer/- og skader. Hun har også vært bistandsadvokat i en rekke straffesaker, og oppfølgende krav på voldsoffererstatning. Hun bistår også ved klage på avgjørelser av NAV etter Folketrygdloven. I tillegg gis bistand ved andre erstatningssaker som ved bilulykke, soldatskader og pasientskader. Hun tar oppdrag som bistandsadvokat i straffesaker og ved krav om voldsoffererstatning. Hun påtar seg også oppdrag knyttet helsespørsmål og pasientrett, herunder klagesaker. Hun gir også bistand i arbeidsrelaterte spørsmål.