Advokat
Bevilling siden 1989

Besøksadresse:
Advokatene Cramer & Co
Storgaten 41
3126 TØNSBERG

Postadresse:
Postboks 130
3101 TØNSBERG

Språkkunnskap

Engelsk

Landkunnskap

Spania

Tilleggsopplysninger:

Forelesnings og foredragsholder