Advokat
Bevilling siden 1997
Telefon: 33 13 77 80
Mobil: 92 45 52 28
Fax: 33 13 77 08

Besøksadresse:
Elveveien 34
3262 LARVIK

Postadresse:
Postboks 2221 Stubberød
3255 LARVIK

Språkkunnskap

Dansk, Engelsk, Fransk, Svensk

Landkunnskap

Frankrike, USA

Tilleggsopplysninger:

Innehar kompetanse om aksjeloven og dennes bestemmelser, aksjesalgsavtaler, aksjonæravtaler, stiftelse av selskaper, styreansvar mv. Kompetanse vedrørende kontrakter, inngåelse av og tolkning av kontrakter, kontraktsansvar, tolkning av standardkontrakter, reklamasjoner mv.