Advokat
Bevilling siden 1979
Mobil: 90 72 56 85
Fax: 33 35 82 10

Besøksadresse:
Storgaten 39

Postadresse:
Postboks 414
3101 TØNSBERG

Tilleggsopplysninger:

Jeg har Møterett for Høyesterett.

Jeg besitter spesialkompetanse innen bygg- og entrepriserett, fast eiendoms rettsforhold, firmarettslige spørsmål herunder nystiftelser, oppkjøp, fusjoner/fisjoner m.v. samt kontraktsrettslige forhold inklusiv forhandling og mekling.

Bred prosedyreerfaring.

Vårt advokatfirma er etter av Tønsbergs eldste og består av totalt 6 advokater hvorav 2 har møterett for Høyesterett. Vi holder til i Storgaten 39 i Tønsberg med inngang fra torvet.