Harald Christian Jr Bjelke

Tenden Advokatfirma ANS
Advokat
Telefon: 33 35 46 00
Mobil: 95 03 80 34
Fax: 33 35 46 01

Besøksadresse:
Anton Jenssens gate 2
3125 TØNSBERG

Postadresse:
Postboks 423
3101 TØNSBERG

Spesialområder

Språkkunnskap

Engelsk

Tilleggsopplysninger:

Kjernekompetanse:
IT-rett, personvern, media og immateriallrett (opphavsrett, varemerker, design og patent), samt markedsføringsrett og offentlige anskaffelser.