Advokat
Bevilling siden 1995
Telefon: 33 35 46 00
Mobil: 90 93 07 10
Fax: 33 35 46 02

Postadresse:
Postboks 423
3201 SANDEFJORD

Språkkunnskap

Dansk, Engelsk