Hilde Sannes Holløkken

Advokat Hilde Sannes Holløkken
Advokat

Besøksadresse:
Cappelens gate 6 A
3717 SKIEN

Postadresse:
Postboks 339 Sentrum
3701 SKIEN

Språkkunnskap

Engelsk

Tilleggsopplysninger:

Hilde har arbeidet som advokat i snart 20 år, med en bred allmennpraksis, og fikk møterett for Høyesterett i 2022. Hun var i mange år kommisjonæradvokat for Regjeringsadvokaten i trygdesaker. Hun har nå hovedvekt på fast eiendom og arv/skifte, og arbeider særlig med tomtefeste, odelsrett, generasjonsskifter og andre oppgjørsoppdrag, og er kontaktadvokat for Norges Bondelag.