Ivar-Andre Emanuel Slettedal

Deloitte Advokatfirma AS
Telefon: 33 00 39 00
Mobil: 45 28 53 74
Fax: 33 00 39 01

Besøksadresse:
Rambergveien 1

Postadresse:
Postboks 24
3119 TØNSBERG