Advokat
Bevilling siden 1989
Mobil: 95 19 94 14
Fax: 33 35 82 10

Besøksadresse:
Storgaten 39

Postadresse:
Postboks 414
3101 TØNSBERG

Språkkunnskap

Engelsk

Tilleggsopplysninger:

For nærmere redegjørelse for særskilt kompetanse, se vår nettside: www.bssj.no