Jan Birger Løken

Advokat Jan Birger Løken
Advokat
Bevilling siden 2000
Telefon: 33 12 55 23
Mobil: 90 75 95 49

Besøksadresse:
Torget 1, 4. etg.

Postadresse:
Torvet 1
3256 LARVIK

Språkkunnskap

Dansk, Engelsk, Svensk

Tilleggsopplysninger:

Myndighetskontakt. Inngående kjennskap til norsk politikk og til politiske prosesser på alle forvaltningsnivåer. Inngående kunnskaper om gangen i forvaltningsprosesser og behandling i ulike politiske organer. Referanser oppgis på forespørsel.