Kolbjørn Rødseth Wisth

Advokatfirma Rødseth Wisth

Postadresse:
Løsveien 4
3185 SKOPPUM

Språkkunnskap

Engelsk

Landkunnskap

USA

Tilleggsopplysninger:

Lang erfaring fra arbeid i skoleverket og organisasjonslivet.