Martin Øksenholt

Deloitte Advokatfirma AS
Advokat
Telefon: 33 00 39 00
Mobil: 95 12 31 06
Fax: 33 00 39 01

Besøksadresse:
Grev Wedelsgate 12
3111 TØNSBERG

Postadresse:
Grev Wedelsgate 12
3111 TØNSBERG

Språkkunnskap

Engelsk

Tilleggsopplysninger:

Advokat Martin Øksenholt er opprinnelig fra Nøtterøy i Vestfold, og arbeider i dag ved Deloitte Advokatfirmas kontor i Tønsberg/Grenland som forretningsadvokat. Han bistår særlig med skatterådgivning og strukturering knyttet til skatt- og selskapsrett, samt ved klagebehandling for ligningen, ved bokettersyn, og ved rettslige tvister. Han har lang erfaring fra Skatteetaten og har bistått klienter med domstolsbehandling av saker relatert til skatt for tingrett og lagmannsrett.