Roger Berglie

Larvikadvokatene
Advokat
Bevilling siden 1993
Telefon: 33 13 91 00
Mobil: 95 22 54 20
Fax: 33 13 91 01

Besøksadresse:
Olavs gate 7
3256 LARVIK

Postadresse:
Postboks 104
3251 LARVIK

Språkkunnskap

Dansk, Engelsk, Svensk, Tysk

Landkunnskap

Danmark, Storbritannia, Sverige, USA