Bevilling siden 1998
Mobil: 90 68 94 49
Fax: 33 12 12 89

Besøksadresse:
Torget 1
3256 LARVIK

Postadresse:
Postboks 35
3251 LARVIK

Tilleggsopplysninger:

Innehar særskilt kompetanse på generasjonsskifter i landbruk, landruksrett forøvrig,odels- og åsetesrett, jordskifte, servitutter (bruksretter),tomtefeste og bistand til grunneiere ved offentlig grunnerverv eller ekspropriasjon.