Advokat
Bevilling siden 2001

Besøksadresse:
Uniongata 18

Postadresse:
Centrumsgården
Torggata 8
3724 SKIEN

Språkkunnskap

Engelsk

Tilleggsopplysninger:

Alminnelig forretningsjuridisk bistand,
- Kontraktsrett
- Opphavsrett, herunder IT kontrakter, artistkontrakter, forlagsavtaler.
- Fast eiendoms rettsforhold
- Erstatningsrett