Dag Borgen Nødtvedt

Stiegler Advokatfirma AS
Bevilling siden 1981

Besøksadresse:
Fortunen 1
5013 BERGEN

Postadresse:
Fortunen 1
5013 BERGEN

Språkkunnskap

Engelsk

Landkunnskap

Danmark, Storbritannia

Tilleggsopplysninger:

Saker tilknyttet fiskeoppdrett: Eksport
konsesjon,miljø/forurensning, fiskeforedlingsanlegg,arbeidsmiljø.

Fast bobestyrer i konkursbo for Bergen
byfogdembete.

Fast advokat for Bergen Huseierforenings medlemmer siden 1989.
Har utarbeidet foreningens "Blå Husleiebok"

Samarbeid med teknisk/bygningskyndige medhjelpere særlig i reklamasjonssaker vedr. fast eiendom.

Bistand ved seksjonering av eiendommer.