Advokat
Telefon: 55 55 35 00
Mobil: 91 11 36 73
Fax: 55 55 35 01

Besøksadresse:
Slottsgt. 3
5003 BERGEN

Postadresse:
Postboks 2022 Nordnes
5817 BERGEN

Språkkunnskap

Engelsk

Tilleggsopplysninger:

Jeg har i tillegg til ovennevnte også kompetanse og mange oppdrag innenfor gjeldsforfølging og insolvensrett, selskapsrett, entrepriserett og tingsrett. Jeg tilhører Vogt & Wiig AS sin prosessgruppe, og har mange oppdrag knyttet til tvisteløsning og prosedyre.