Advokat
Bevilling siden 2020
Telefon: 02316
Mobil: 95 90 25 98

Besøksadresse:
Sandviksbodene 2A

Postadresse:
Postboks 3984 Sandviken
5835 BERGEN