Jan Haakon Rasmussen

Harris Advokatfirma AS
Advokat
Bevilling siden 1983
Mobil: 93 42 34 73
Fax: 55302701

Besøksadresse:
Dreggsallmenningen 10/12
5003 BERGEN

Postadresse:
Postboks 4115 Sandviken
5835 BERGEN

Språkkunnskap

Engelsk

Tilleggsopplysninger:

Møterett for høyesterett i 1995