Advokat
Bevilling siden 1990
Mobil: 93 41 19 00
Fax: 55302701

Besøksadresse:
Dreggsallmenningen 10/12
5003 BERGEN

Postadresse:
Postboks 4115 Sandviken
5835 BERGEN

Språkkunnskap

Dansk, Engelsk, Svensk, Tysk

Landkunnskap

Italia, Portugal

Tilleggsopplysninger:

- Kontraktsrett norsk og engelsk.
- Kontrakts- og arbeidsrett, særlig i relasjon til kjøp og salg av bedrifter.
- Vekt på forhandlingsløsninger gjennom megling i alle relasjonelle forhold.
- Byggesaker.
- Kommuneadvokat, barns rettigheter iht barnevernloven.