Advokat

Besøksadresse:
Hafstadvegen 21
6803 FØRDE

Postadresse:
Postboks 471
6803 FØRDE

Språkkunnskap

Engelsk

Tilleggsopplysninger:

Lene Knapstad arbeider mest med strafferett/prosess og prosedyre. Hun har brei faglig bakgrunn fra arbeid i domstolen som utreder i Høyesterett og dommerfullmektig, samt fra Utenrikdsdepartementets rettsavdeling. Fra 2015 har hun arbeidet som advokat. Knapstad er en faglig dyktig og samvittighetsfull advokat som oppnår gode resultat for sine klienter. Hun er medlem av den regjeringsoppnevnte klagenemnden for EØS-erstatningssaker og er fast forsvarer for Sogn og Fjordane tingrett og Gulating lagmannsrett.