Lise Sørbøe Voraa

Wikborg Rein Advokatfirma AS
Telefon: 55 21 52 00
Mobil: 94 87 68 38
Fax: 55 21 52 01

Besøksadresse:
Olav Kyrresgt. 11

Postadresse:
Postboks 1233 Sentrum
5811 BERGEN