Torkjell Solbø

Advokat Solbø AS
Bevilling siden 2000

Besøksadresse:
Advokatkontoret Fløien AS, Fortunen 7
5013 BERGEN

Postadresse:
c/o Advokatkontoret Fløien AS, PB 225 Sentrum
5804 BERGEN

Språkkunnskap

Dansk, Engelsk, Svensk, Tysk

Landkunnskap

Danmark