Advokat
Bevilling siden 2021
Telefon: 02316
Mobil: 41 85 19 18

Besøksadresse:
Sandviksbodene 2A

Postadresse:
Postboks 3984 Sandviken
5835 BERGEN