Bevilling siden 2012

Besøksadresse:
Olav Brunborgsvei 6
1396 BILLINGSTAD

Postadresse:
Olav Brunborgsvei 6
1396 BILLINGSTAD

Språkkunnskap

Engelsk

Tilleggsopplysninger:

Jeg har spesialisert meg innen personskadeerstatning og forsikring. De type saker jeg i hovedsak jobber med er:
Trafikkskadesaker,
Yrkesskadesaker,
Pasientskadesaker,
Voldsoffererstatning/bistandsadvokat,
Ulykkesforsikringer,
NAV saker (eksempelvis avslag på sykepenger, arbeidsavklaringspenger, uføretrygd, menerstatning)