Bård Bergem Hauger

Advokat Bård B. Hauger
Advokat
Bevilling siden 2004
Telefon: 69 27 85 00
Mobil: 40 40 75 91
Fax: 69 27 85 10

Postadresse:
Cort Adelers gate 8
1515 MOSS

Språkkunnskap

Engelsk

Tilleggsopplysninger:

Advokat Bård B. Hauger er en av advokatene i advokatfellesskapet Advokatene på Jeløy. Jeg arbeider mest innen fast eiendoms rettsforhold, herunder, boligrett (lov om leie, eierseksjoner, aksjeleiligheter og borettslag) , plan- og bygningsrett, entrepriserett, odelsrett, ekspropriasjonsrett og spørsmål etter avhendingslovgivningen.

Jeg har også flere års erfaring med regelverk for offentlig forvaltning,herunder alminnelig forvaltningsrett, offentlighet, personvern, og opplæringslova.