Bevilling siden 1990

Besøksadresse:
Østfold næringspark, Vangsveien 10
1814 ASKIM

Postadresse:
Postboks 1024
1803 ASKIM

Språkkunnskap

Engelsk, Svensk

Tilleggsopplysninger:

Politi- og påtalemyndighet 1981 - 1992, som politibetjent og politiadvokat. Politiinspektør i 2000 og Politiadvokat og Persjonalsjef i PU fra 2004-2008.
Advokat med egen virksomhet i Oslo fra 1992 til 2000, 2001-2004 og fra 2009....
Jevnlig oppnevnt som offentlig bostyrer i konkurs- og dødsbo av stedlig tingrett. Bestyrer også private oppgjør av dødsbo.
Mangeårig erfaring med prosedyre for domstolen i straffesaker og sivile saker (barnesaker, eiendom) og barnevern i Fylkesnemndene.