Bevilling siden 2005

Besøksadresse:
Kråkerøyveien 11
1671 KRÅKERØY

Postadresse:
Postboks 819
1671 KRÅKERØY

Tilleggsopplysninger:

Jobbet som bygnings-kart og oppmålingssjef i 5 år. Spesialfag i bygnings og ekspropriasjonsrett. Forvaltningsloven er et særlig kompetanseområde knyttet til denne bakgrunnen.