Advokat

Besøksadresse:
Torggata 2
1530 MOSS

Postadresse:
Torggata 2
1530 MOSS

Språkkunnskap

Engelsk

Tilleggsopplysninger:

særlig kompetanse innenfor avhending,bustadoppføring og entrepriserett, dessuten tingsrettslige spørsmål så som odelsrett,utmarksspørsmål,vei,sevitutter og fast eiendoms rettsforhold.Videre forvaltningsrett derunder kommunal forvaltning,ekspropriasjons-og bygningsrett.Forøvrig prosedyre oppdrag innenfor de samme områder samt arbeidsrett, strafferett og erstatningsrettslige spørsmål