Helene Elness

TYR Advokatfirma AS
Advokat
Bevilling siden 2009

Besøksadresse:
Bragernes Torg 1A
3017 DRAMMEN

Postadresse:
Postboks 9733 Torget Vest
3010 DRAMMEN

Språkkunnskap

Engelsk

Tilleggsopplysninger:

Har 10 års arbeidserfaring fra på politi- og påtalearbeid samt flere års erfaring dra domstolsarbeid. Bistår både i straffesaker og sivile saker.