Inger Marie Bodin Åkvåg

Svensson Nøkleby Advokatfirma ANS
Advokat
Bevilling siden 2003
Telefon: 32 25 55 00
Mobil: 92 25 53 39
Fax: 32 25 55 01

Besøksadresse:
Nedre Storgate 19
3015 DRAMMEN

Postadresse:
Postboks 294 Bragernes
3001 DRAMMEN