Jens Fredrik Christiansen

Advokat Jens Fredrik Christiansen
Advokat
Bevilling siden 1994
Telefon: 950 32 213
Mobil: 95 03 22 13
Fax: 64 93 52 24

Besøksadresse:
Ekestubben 5
1446 DRØBAK

Postadresse:
Ekestubben 5
1446 DRØBAK

Språkkunnskap

Engelsk

Tilleggsopplysninger:

Barnevernsaker.
Menneskerettigheter.
Barnefordelingssaker.
Erstatningssaker ifm ulike overgrep fra det offentlige mot enkeltpersoner.
Boligsaker.
Trygdesaker.
Fri rettshjelp.
Timepris: normalt den til enhver tid gjeldende offentlige salærsats.