Advokat
Bevilling siden 1978

Besøksadresse:
Arne Stangebyesgate 11

Postadresse:
Postboks 349
1601 FREDRIKSTAD

Språkkunnskap

Dansk, Engelsk, Svensk

Tilleggsopplysninger:

Spesielt interresse og erfaring innenfor faste eiendommers rettsforhold, boligreklamasjoner, tomtefesteforhold, regulering og innløsning av festetomter, tomtegrense- og naboforhold, eiendomsoverføring av bolig og hytter, generasjonsskifte og arveavgift mv. Spesiell interresse og erfaring innenfor arv og skifte, opprettelse av testamenter, bistand ved dødsboskifte og felleseieskifter. Har også mange oppdrag med arveavgiftsspørsmål i forbindelse med overføring av bolig og hytter fra foreldre til barn, arv mv.