Julie Gjestang

Skar Advokater
Advokatfullmektig
Telefon: 64 98 39 00
Mobil: 48 22 31 45
Fax: 64 98 39 01

Besøksadresse:
Mølleveien 2 (Vestbytorget)

Postadresse:
Postboks 174
1541 VESTBY