Advokat
Bevilling siden 2010
Telefon: 69 30 01 00
Mobil: 95 07 74 79
Fax: 69 30 01 02

Besøksadresse:
Gunnar Nilsens gate 14
1607 FREDRIKSTAD

Postadresse:
Postboks 850
1671 KRÅKERØY

Tilleggsopplysninger:

Fast bistandsadvokat for Fredrikstad tingrett og Borgarting lagmannsrett.