Advokat
Telefon: 22 33 44 66
Mobil: 40 04 00 72
Fax: 22 33 44 67

Besøksadresse:
C.J. Hambros plass 2 C
0164 OSLO

Postadresse:
Postboks 99
1325 LYSAKER

Språkkunnskap

Engelsk