Kristin Aasen Kramås

Adokatfirmaet Kramås AS
Advokat

Besøksadresse:
Storgata 50, Son og C J Hambros Plass 5, Oslo
1555 SON

Postadresse:
Storgata 50
1555 SON

Språkkunnskap

Engelsk

Tilleggsopplysninger:

Har lang erfaring med arbeidsrettslige spørsmål. Har senere opparbeidet særskilt kompetanse innenfor rettigheter for funksjonshemmede og deres familier, og kan vise til gode resultater i saker vedrørende økonomiske stønader til den omsorgstrengende og deres familier. Arbeider nå mye med arv og skifte, herunder med båndlegging av arv og vergemål.