Magnhild Bjertnæs

Advokat Magnhild Bjertnæs
Advokat
Bevilling siden 2002
Telefon: 90669887
Mobil: 90 66 98 87

Postadresse:
Kartverksveien 5
3511 HØNEFOSS

Tilleggsopplysninger:

I tillegg til å har drevet advokatpraksis fra 2002, har jeg erfaring som tillitsvalgt i bank, samt som Overformynder i Jevnaker kommune. Jeg har hatt en god del oppdrag som alminnelig hjelpeverge og som setteverge i forbindelse med arv og skifte for umyndige arvinger. I dag arbeider jeg hovedsaklig med rådgivning innen arveplanlegging, fast eiendom og private skifter mellom ektefeller og av dødsbo. I de fleste oppdrag har jeg nytte av å ha hatt skatterett som spesialfag.