Marianne Kjelsberg

Advokat Eva Frivold
Advokat
Telefon: 69 81 96 90
Mobil: 93 26 08 45
Fax: 69 81 96 99

Besøksadresse:
Dr. Randers gate 5
1830 ASKIM

Postadresse:
Postboks 376
1802 ASKIM